Pembalik Len

Pisahkan LN dengan pemisah tanda (*).